Bosveld Akademie vir CVO, Thabazimbi

School Information: Bosveld Akademie vir CVO

 

Bosveld Akademie Privaatskool streef daarna om vir ons verbondskinders in Thabazimbi `ʼn Laerskool Skool daar te stel wat:
'n Unieke eiesoortige karakter het.
Opvoedende onderrig in ons moedertaal, Afrikaans aan elke leerling te verskaf.
Gerugsteun word deur Christelike waardes en norme binne die Protestants Gereformeerde Leer.
Vir elke leerling redelike geleenthede skep binne sy/haar vermoe om sy/haar volle potensiaal te ontsluit en maksimaal te ontwikkel.
Gebalanseerde, gelukkige en volwasse jongmense vorm wat `n positiewe bydra tot die bree Suid-Afrikaanse gemeenskap sal maak.
Akademiese hoe standaard handhaaf

 

Find school fees here and for other admissions information, please contact us below:

 If you have specific interest in this school, please send us a message: click here  or complete the form below