Province: Gauteng

School: Didaskos Christelike Privaat Skool Benoni
Didaskos is ‘n IEB en GDO geregistreerde privaatskool wat gegrond is op Christelike waardes. Ons klasse is nie groter as 15 leerders per klas nie en dus kry elke kind die spesiale aandag wat hulle verdien. Ons is gelee in rustige omgewing in Rynfield, Benoni.

For school fees and other admissions information, please contact us by filling in the form or: 
click here

 

2KO International maintains and operates SA Private Schools web, which comprises a list of private schools (also known as independent schools). 2KO International is a premier education company based in Cape Town.. We share our list of recommended, private schools in Johannesburg, Cape Town and Pretoria etc.