Province: Gauteng

 

School: Laerskool Jan Celliers
Laerskool Jan Celliers, in sy strewe na uitmuntendheid as onderwysinstelling, stel hom ten doel om onderrig van die hoogste gehalte aan sy leerlinge te bied.

  • Elke leerling as 'n individu te beskou en benader, om sodanig elkeen se talente tot uiting te bring.

  • Die geestelike waardes van elke leerling te ontwikkel, op grond van 'n verdraagsame Christelike geloof en waardestelsel, en om elke leerling 'n geleentheid te bied om sy verhouding tot God en sy medemens te verdiep en te verstaan.

  • Elke leerling, met inagneming van sy fisiese vermoŽns, liggaamlik te laat ontwikkel in gesonde span- en individuele sportbeoefening.

  • Afrikaans as voertaal te gebruik.

  • Denkende, afgeronde leerlinge daar te stel, wie se inbors en lewensbenadering hul aanpas om hul plek in 'n land van vele kulture en volke vol te staan.

  • Niemand op grond van sy ras of kleur toelating te weier nie.

Find our school fees here

For school fees and other admissions information, please contact us by filling in the form or: click here

 

2KO Education runs SA Private Schools site, which consists of a database of South African Private Sschools (also known as Independent Schools). 2KO is a prominent training group based in Cape Town.