Middelburg Private School CVO

School Information:

 

 

 

  Admissions Enquiries Here

 

Middelburg Privaatskool is in 1995 gestig en resorteer onder die oorkoepelende sambreel-liggaam van die Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys.

CVO is gegrondves in die Calvinistiese Protestantse (gereformeerde) geloof wat onder andere op die volgende geloofswaarhede berus:
  • Die soewereiniteit van God Drie-enig, die koningskap van Jesus Christus en die lig van Gods Woord word erken in alle terreine van die skepping en vir die hele lewe van die mens.
  • Dat God 'n ewige genadeverbond met sy kinders oprig waarin Hy vir hulle God sal wees en wat eis dat hulle Hom sal gehoorsaam.
  • Dat die drie Formuliere van Eenheid 'n vertolking en uitleg van die Woord van God is in ooreenstemming met die Woord en dus betroubaar is.
  • Dat menslike verbande ( soos kerk, gesin, skool, volk en staat ) elkeen 'n Godbepaalde eie selfstandigheid en struktuur het, en elkeen sy eie Godopgelegde sin, verantwoordelikheid, bestemming en roeping het.

 

How much are the school fees? Send a request by clicking here

 If you have specific interest in this school, please send us a message: click here or complete the form below